Pardubický kraj

Dokumenty

Společné

Informace a přístup k osobním údajům

Základní škola


Školní řád ZŠ
Vnitřní řád ZŠ
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2020/2021


Informace k nástupu žáků od 25. května 2020

Důležité informace pro rodiče
Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění
Osobní účast dítěte na výuce ve škole od 25. 5. 2020 Odevzdat nejpozději do 18. 5. 2020.

Mateřská škola


Školní řád MŠ
Vnitřní řád MŠ
Desatero pro rodiče před nástupem do MŠ
Podmínky přijímání dětí do MŠ
Kritéria pro přijímání dětí do MŠ
Co by mělo vaše dítě zvládat před nástupem do MŠ
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
Seznam věcí do MŠ
Čestné problášení o očkování dítěte
Provozní řád školní zahrady
OZNÁMENÍ O ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021


Informace k nástupu žáků od 25. května 2020

Důležité informace pro rodiče
Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Školní družina


Vnitřní řád ŠD

Jídelna


Vnitřní řád školní jídelny