Pardubický kraj

Co je u nás nového


Informace k nástupu žáků od 25. května 2020

Základní škola
Důležité informace pro rodiče
Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění
Osobní účast dítěte na výuce ve škole od 25. 5. 2020 Odevzdat nejpozději do 18. 5. 2020.

Mateřská škola
Důležité informace pro rodiče
Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění


*

OZNÁMENÍ O ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

*

Zápis do mateřské školy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádným opatřením vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně ZASLÁNÍM VYPLNĚNÉ PŘIHLÁŠKY, KTEROU NALEZNETE V DOKUMENTECH MŠ nebo v elektronické podobě.

Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:
1) do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku)
2) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
3) poštou na adresu: Základní a Mateřská škola Horní Heřmanice, Horní Heřmanice 13, 561 33 Horní Heřmanice

K VYPLNĚNÉ PŘIHLÁŠCE PŘILOŽTE:

kopii rodného listu
čestné prohlášení o očkování dítěte (naleznete v dokumentech)
kopii očkovacího průkazu

Přijetí dítěte bude vyvěšeno ke konci května na stránkách školy a úřední desce. Pouze nepřijetí se zasílá poštou.


*

Zápis do 1. třídy základní školy se uskuteční 7. dubna 2020 ve 14.00 hodin v budově školy.

*

Na základě rozhodnutí zřizovatele MŠ Horní Heřmanice se přerušuje provoz v mateřské škole Horní Heřmanice od 16. 3. 2020 od 12. hodiny do odvolání.
V případě zájmu vystavíme rodičům potvrzení - Ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy.

Pro kontakt s námi používejte:
E-mail: mshornihermanice@seznam.cz
Telefon: +420 730 872 703