Pardubický kraj

Ze života učitele Josefa Berana

Josef Beran se narodil 19. března 1898 v Rýdrovicích. Roku 1904 nastoupil do školy v Horních Heřmanicích, kde prospíval se samými jedničkami. Od roku 1909 byl žákem Měšťanské školy ve Výprachticích, kam v létě chodíval pěšky a v zimním období měl ubytování v místě. Učení ho velice bavilo a do školy se vždy těšil. Cestou z Rýdrovic do Výprachtic se naučil poznávat každou rostlinu, kterou potkal. Nezajímal se však jen o přírodu. Pan učitel Jindřich Praveček ho přivedl k hudbě
a ke zpěvu. Na housle ho učil hrát pan Filip z Horních Heřmanic.

Po skončení povinné školní docházky pomáhal mamince při hospodaření a začal se zajímat o veřejný život obce. Účastnil se divadelních představení a sledoval činnost Sokola.

Dne 1. září 1919 nastoupil do Státního ústavu pro vzdělávání učitelů v Poličce. Čtyřleté studium bylo zakončeno vysvědčením dospělosti. Maturita se skládala ze dvou předmětů. Jeden si zvolil žák sám a druhý mu byl přidělen. Josef Beran si zvolil matematiku, povinným předmětem byl přírodopis. Oba předměty zvládl velmi dobře. Maturitní vysvědčení ho opravňovalo k vyučování na školách s českým jazykem.

Roku 1923 byl jmenován zastupujícím učitelem v trojtřídní obecné škole v Horních Heřmanicích. Vyučoval třetí třídu
s šestým až osmým postupným ročníkem. Zahájení školního roku oslavili učitelé nedaleko školy ve vinárně u Švestků, kde bylo tradiční společenské středisko. Zde se domlouvaly nejrůznější společenské a kulturní akce - divadla, akademie, koncerty.

Do školní práce se pustil s radostí a zápalem. Vše, co znal a získal studiem, chtěl rozdávat dětem. Ve své třídě měl mnoho snaživých žáků, z nichž někteří si dokázali zapamatovat text po jednom přečtení a počítali matematické příklady z učebnice pro střední školy. Byl to Ladislav Šula a Růžena Bartoňová, provdaná Hájková. Panu učiteli se podařilo přesvědčit rodiče Ladislava Šuly, aby ho poslali studovat na Gymnázium v Zábřehu na Moravě. Také dalšího z výtečných žáků, Karla Berana, se mu podařilo poslat na totéž gymnázium. Oba vystudovali s vyznamenáním a ve studiích pokračovali na vysoké škole. Ladislav Šula se stal světovou kapacitou v léčení tuberkulózy a Karel Beran působil na gynekologickém oddělení nemocnice v Benešově.

Pan učitel Beran se snažil svůj zájem o hudbu šířit i mezi děti. Se žáky nacvičoval trojhlasé zpěvy Bedřicha Smetany. Přiletěly vlaštovičky, Když se večer stmívá a další. Začal s dětmi připravovat i divadlo se zpěvy. Kulisy jim maloval řídící učitel Wolf a představení měla velký úspěch.

Práce učitele Berana byla oceněna inspektorem okresního školního výboru, od kterého dostal Pochvalné uznání za svědomitou práci ve škole.

Nevěnoval se však pouze škole, ale i veřejné práci. Aktivně působil v Sokole, kde prošel mnoha funkcemi. Doprovázel sokolky na housle při jejich vystoupení a vykonával funkci jednatele, sbormistra, pokladníka a jiné.

Roku 1925 vykonal zkoušku způsobilosti na Státním učitelském ústavu v Plzni. Ve škole v Horních Heřmanicích učil do roku 1927. Další roky působil na české škole v Rýdrovicích.

Později učil na školách v různých místech, kam se i s celou rodinou stěhoval. Nakonec se však vrátil do svého rodného kraje a působil na škole v Lanškrouně, kde ještě v důchodovém věku vyučoval v hudební škole.

Pan učitel Josef Beran zemřel v roce 1969.